Siêu sòng bạc

Tại sao chiếc đồng hồ vàng lại đắt như vậy?

bán đồng hồ

Có người nói rằng, sau này lớn lên tôi muôn làm một người vĩ đại. Mục tiêu này không cụ thể

chút nào. Mục tiêu cần phải cụ thể, như là muôn học tốt tiếng Anh. Như vậy bạn cần phải đặt một mục tiêu cho mình, mỗi ngày cần phải học thuộc 10 từ đồng hồ vàng, một bài văn, cần phải yêu cầu mình trong một năm phải đọc hiểu được sách báo tiếng Anh. Do bạn đã nêu cho mình mục tiêu cụ thể thì mục tiêu sẽ dễ dàng đạt được. Có người đã từng thử nghiệm, chia thành hai nhóm để nhẩy cao. Người của hai nhóm đều có dáng người như nhau, đầu tiên là cùng nhẩy 6 thước, sau đó thì phân họ thành hai tổ. Anh đã nói với tổ thứ nhất rằng “Các bạn có thể nhẩy qua 6, 5 thước”. Và nói với tổ còn lại rằng: “Các bạn sẽ nhẩy được chiếc đồng hồ nữ cao cấp cao hơn”. Kết quả là tố’ thứ nhất đã nhẩy được rất cao vì họ đã có yêu cầu cụ thể là 6, 5 thước; còn tổ thứ hai do không có mục tiêu cụ thể nên chỉ nhẩy cao hơn 5 thước một chút, chỉ có vài người nhẩy qua mức 6, 5 thước.

Tại sao chiếc đồng hồ vàng lại đắt như vậy?

bán đồng hồ

Đó là vì tổ đồng hồ kim thứ nhát đã có mục tiêu cụ thể.

Có một số người tưởng chừng làm một cái là thành công ngay, nhưng nếu bạn xem xét kỹ quá trình làm việc của họ thì bạn sẽ thấy trước khi thành công dong ho kim họ đã đặt một nền móng vô cùng vững chắc. Những người thành công theo kiểu bong bóng

xà phòng thì không bao giờ đứng vững được, họ không có nền tảng gì vững chắc nên rất dễ mất đi tất cả.

John là một nhân viên bán hàng xuất sắc, anh lúc nào cũng muốn mình được đứng vào hàng ngũ những người bán hàng có thành tích cao nhất.

Truy cập http://sieusongbac.com để chơi bài bạc mới nhất, casino online

 

 

Leave a Comment