Siêu sòng bạc

Di Linh ngay lập tức bước đến trước làng gốm bát tràng

Lão nương này xư nay bản tính vốn nóng giận, không sợ đèn xông tinh dầu ai, nhưng cứ nghe tên Cát Minh là hoảng sợ. Bởi vậy nên bà giật mình nhìn đèn đốt tinh dầu http://gomhailong.vn/den-xong-tinh-dau ngó xung quanh.

Thừa cơ, Hùng Chân cởi trói để Di Linh thoát ra, phần mình, họ Doãn đang tách lưới thoát than thì bị phu nhân lao đến ngăn cản. Doãn Hùng Chân bật cười rồi bình tĩnh đèn đốt tinh dầu đáp: Người anh hùng lúc phải thế này, lúc thế kia mới hiểu được hết chuân đèn đốt tinh dầu chuyên cuộc đời. Ta vốn vướng mình trong lưới chỉ là nghỉ chân lúc đương gặp nạn. Có chưa ra ngoài cũng chỉ là đèn xông tinh dầu chưa nghỉ xong thôi

Bà tức giận: Nhà ngươi đúng là đèn xông tinh dầu hết thuốc chữa!

Thành công trong chuyện di chuyển sứ bát tràng

Đoạn, chàng ngoảnh lại thấy thi thể của Vân Gia Tự đã trút hơi tàn đĩa sứ trắng từ bao giờ nằm ngay gần đó, sắc mặt thay đổi. Lại nhớ đến tình thân sư đồ, khồn chỉ nuôi đĩa sứ trắng cao cấp mà còn dưỡng dục để có một

Doãn Hùng Chân như đĩa sứ trắng cao cấp ngày nay, nghĩa tình ấy đã khắc cốt ghi tâm, nay phải đối nghịch và trừng mắt nhìn sư phụ ra đi, trong thâm tâm quả là đau lòng cực độ. Chỉ vì pho Đài Tân kiếm pháp mà đến nước sát hại nhau, nghĩ đến đây, khóe mắt đã thoáng đĩa sứ trắng châu rơi.

Lão nương vốn ôm giận đã lâu, nay thấy Doãn Hùng Chân như vậy, tưởng chàng diễn đĩa sứ trắng cao cấp tại đây  trò toan tung chiêu đả thương chàng ngay.

Đài Liên hốt hoảng can ngăn: Xin mẫu thân đĩa sứ trắng dừng tay!

Thành công trong chuyện di chuyển sứ bát tràng

Thành công trong chuyện di chuyển sứ bát tràng

Di Linh ngay lập làng gốm bát tràng tức đỡ mấy chiêu. Đoạn Nghe Hùng Chân gốm bát tràng la lớn: Muội muội cứ đưa kiếm cho ta.

Tiểu Di tung kiếm về tay Hùng Chân, ngay lập tức bằng đường kiếm điêu luyện, Doãn Hùng Chân giơ cứ nhằm đâm vào yếu huyệt của làng gốm bát tràng lão nương mà đâm.

Thấy Doãn Hùng Chân trả đòn kịch liệt như vậy, bà như càng nổi điên lên. Vận hết võ công làng gốm bát tràng xem thêm của mình, vừa thủ vừa tiến, dùng rất nhiều lực và gốm bát tràng chiêu thức lạ kì.

Doãn Hùng Chân còn vướng làng gốm bát tràng lưới cá nhưng kiếm pháp đuyên luyện không giảm đi phần nhanh nhẹn. Ra đòn rất  dứt khoát, luôn nhắm vào huyệt điểm, nhưng không hề có ý sát thương phu nhân nên luôn đôi hướng đường kiếm liên tục làng gốm bát tràng để không đánh gốm bát tràng vào yếu huyệt của bà.

Leave a Comment